Nậm tròn dẹt đen bóng Công ty Hải Dương - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng