Nậm rượu nổi vẽ rồng H22 - Gốm sứ Lợi An | Ẩm thực | Bát Tràng