Nậm rượu nổi vẽ rồng H17 - Gốm sứ Lợi An | Ẩm thực | Bát Tràng