[Nậm rượu số 2 men rạn khắc rồng 2 bầu cao 17cm] - Gốm sứ Lợi An