Nậm rượu in logo rượu vân - Gốm sứ Lợi An | 0974813341