Nậm rượu 2 bầu vẽ sen H24 - Gốm sứ Lợi An | Ẩm thực | Bát Tràng