[Nậm rượu số 1 2 bầu men rạn khắc rồng cao 21 cm] - Gốm sứ Lợi An