[Nậm rượu men rạn khắc rồng cao chóp cao 24cm] - Gốm sứ Lợi An