Mâm bồng vẽ chim hoa P28 - Gốm sứ Lợi An | Ẩm thực | Bát Tràng