Mâm bồng vẽ chim hoa P20 - Gốm sứ Lợi An | Ẩm thực | Bát Tràng