Mâm bồng đĩa quả rạn Long Phụng đường kính 16 cm + chân