[Đôi Lọ thờ rạn khắc rồng cao 38cm] - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng