Lọ miệng lượn H35 men vàng - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng