Đôi lọ lộc bình vẽ sen H25 - Gốm sứ Lợi An | Du lịch | Ẩm thực | Bát Tràng