Lọ lộc bình cầu men xanh - Gốm sứ Lợi An | 0974813341