Lọ hoa miệng bát giác vẽ tùng hươu H29 - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng