Lọ hoa miệng bát giác vẽ tùng hươu H25 - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng