Lọ hoa miệng bát giác vẽ rồng phượng H34 - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng