Lọ hoa miệng bát giác vẽ hoa phù dung H34 - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng