Lọ hoa miệng bát giác vẽ chim hoa H34 - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng