Lọ hoa bầu thấp vẽ rồng phượng H30 - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng