Lọ hoa bầu thấp vẽ rồng phượng H26- Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng