Lọ hoa bầu thấp vẽ rồng phượng H20 - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng