Lọ hoa bầu thấp vẽ rồng phượng H18- Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng