Lọ hoa bầu thấp vẽ rồng phượng H25- Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng