Lọ hoa men rạn trơn vẽ sen h 25 - Gốm sứ Lợi An | Ẩm thực | Bát Tràng