Đôi Lọ thờ rạn khắc rồng mini cao 27cm - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng