[ Đôi Lọ thờ rạn khắc Khắc rồng cao 50cm ] - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng