Đôi Lọ thờ men rạn miệng lượn khắc rồng cao 38 cm- Gốm sứ Lợi An