Đôi Lọ thờ men rạn miệng lượn khắc rồng cao 27 cm - Gốm sứ Lợi An