Đôi lọ lộc bình vẽ hoa phù dung H30 - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng