Đôi lọ lộc bình vẽ hoa cúc H30 - Gốm sứ Lợi An | Ẩm thực | Bát Tràng