[ĐÔI] lọ hoa men rạn trơn vẽ tùng h 32 - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng