Lọ hoa men rạn trơn h 28 - Gốm sứ Lợi An | Du lịch | Ẩm thực | Bát Tràng