Đôi Chóe thờ men rạn cỡ mini cao 13cm - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng