Đôi Chân nến men rạn giả cổ đắp rồng cao 40 cm - Gốm sứ Lợi An