Đỉnh hạc số 3 men rạn đắp nổi cao 50cm. - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng