Đĩa chữ nhật lượn men kem - Gốm sứ Lợi An | 0974813341