Đèn váy vuông số 3 men rạn đáp nổi - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng