Đèn váy vuông số 2 men rạn đáp nổi - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng