[ Đèn váy vuông số 1 men rạn đáp nổi ] - Gốm sứ Lợi An | 0974813341