Đèn dầu thờ váy tròn vẽ sen h20- Gốm sứ Lợi An - Bát Tràng