Cốc sứ in logo ngân hàng VIB bank - Gốm sứ Lợi An | 0974813341