Cốc màu tím in logo đại học Durham - Gốm sứ Lợi An | 0974813441