Cốc in logo loe miệng nắp trái tim - Gốm sứ Lợi An | 0974813341