Ấm chóp lửa ngư ông câu cá - Gốm sứ Lợi An | 0974813341