Chóe thờ vẽ rồng phượng h13 - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng