[Đôi chóe rạn thờ cỡ nhỡ khắc rồng cao 40cm có kệ gỗ] - Gốm sứ Lợi An