[Chóe rạn thờ mini Đắp sen cao 15cm]-Gốm sứ Lợi An | 0974813341