Chóe rạn thờ mini Đắp rồng cao 15cm - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng